Szanowni Państwo,
W Fibro Sp. z o.o. bardzo zależy nam na zapewnieniu Państwu pełnego poszanowania prywatności oraz ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO.
Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić, na czym polega przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.

 

 

 

 1. Administrator Danych
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby
  przetwarzania danych osobowych jest Fibro Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul.
  Załogowej 17. Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych możecie Państwo
  kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Fibro Sp. z o.o. lub mailowo na adres:
  kontakt@fibro.gda.pl
 2. Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?
  Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE
  (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub
  bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi
  imię, nazwisko, adres, adres e- mail, numerem telefonu. Przetwarzanie przez nas Państwa danych
  osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania, m.in.:
  -w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteście Państwo jej
  stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO)
  -w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni
  (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  -w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania
  tych danych jest art. 6 lit. a RODO)
  -w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym
  rozpatrywanie składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie na nie odpowiedzi na
  zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art.
  6 lit. c RODO)
  -w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1
  lit f RODO)

-w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawą prawną jest art. 6           ust.1 lit b RODO)

 1. Pliki cookies
  Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
  www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
  połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
  Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
  Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą
  adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o
  czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
  kontaktowego. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
  serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możecie
  Państwo wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w
  przeglądarce internetowej.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą
  RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Są to
  następujące prawa:
  -prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać
  informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
  -prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas
  konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
  -prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Państwo złożyć wniosek o usunięcie
  danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie
  dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem
  się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
  -prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o
  ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W
  przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może
  odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  -prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie
  zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
  prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

 

Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych
narusza przepisy prawa.

 

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
  Decyzje w Państwa sprawach nie są przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie
  stosujemy profilowania. Państwa dane osobowe nie będą też przekazywane do krajów spoza Unii
  Europejskiej.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania,
  za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.
  Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności.